Week of Aug 1st
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 1, 2022 August 2, 2022 August 3, 2022 August 4, 2022

5:30 pm: Gan Parent Orientation

August 5, 2022

9:00 am: Meet the Teacher Classroom Visit

August 6, 2022 August 7, 2022